BejelentésDr. Tóth Emese
Hazai és nemzetközi bankügyletek


Dr. Tóth Emese nemzetközi pénzügyi tanácsadó, 18 éves pénzügyi, 11 éves pénzintézeti gyakorlattal, bankszakjogász, ügyvéd vagyok.
Speciális tevékenységi körök:
Deviza hitelszerződések átvilágítása,lehetséges jogi kifogások feltárása, kockázatok kiváltása, veszteség-minimalizálás, bankkal szembeni követelések, értékpapír- és tőzsdei befektetések károsultjainak segítése.
Adóhatóság elôtti képviselet.

Levélcím: Dr Pesta János és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Tóth Emese ügyvéd
1054 Budapest, Aulich utca 4-6. 1/2
Mindkét nevet, az ügyvédi irodáét is szíveskedjen felírni a borítékra.

Konzultáció időpontjának egyeztetése: drtothemese@hotmail.com címen.

Munkadíjak átutalása:
Bank neve: Unicredit Bank
Jogosult neve: Dr. Tóth Emese (1022 Budapest, Lórántffy út 8.)
Bankszámlaszám: 10918001-00000019-95830005
közlemény: a megbízó nevét szíveskedjen feltüntetni.


A bank felé történő teljesítés elmaradása után először rengeteg telefonhívás érkezik, SMS-ek, olyan pofátlan alakoktól, akik nem méltóak arra, hogy Önnel kapcsolatba kerülhessenek.

Levelek, amelyeket úgy fogalmaznak, hogy azonnali legdrasztikusabb hatást váltsák ki.
Tudom, hogy milyen idegesítő, hogy a saját mobilját arra használják, hogy azon fülébe mondják a hamis számadatokat, a felháborító szövegüket egy tartozásról, annak figyelmen kívül hagyásával, hogy semmis a szerződésük, és ezt megállapította bíróság.

Kérem ne dobja ki a leveleket, és ha lehet, mindegyikre válaszoljon, hogy kifogásolja, és egyezteto tárgyalásra időpontot kér, ahol ügyvédjével együtt szeretne peren kívüli megegyezésről tárgyalni.


Kérem, ne hagyja befolyásolni magát ezektől a kis telefonálgatóktól.

A telefonáló célja az volt, hogy az idegeire menjen.
A telefonálóval semmi mást ne közöljön, csak mint egy magnófelvétel, a fenti szöveget.


Kérem, rögzítse a beszélgetést, majd nyújtson be fogyasztói panaszt a Kft/zrt. telefonhívása, levele miatt (részletesen írja le mikor történt, és a tényállást, hogy megalázó volt és nem hagyták szóhoz jutni, vagy a telefonáló hangneme miatt, továbbá amiatt, hogy
- 1. a telefoni megkeresés csakis zaklatás mert Ön nem tudja azonosítani, hogy ténylegesen ki van a telefonvonal másik oldalán, és
- 2. a szerződés szerint minden értesítés és tájékoztatás csak írásban érvényes,
-3. hogy rendezetlen a követelés eladása, nincs valóságos követelés átruházás és engedményezés a bejelentkező Kft. és a bank között, alaptalanul összemossa a behajtás és a végrehajtás eljárását, magát jogosultnak tünteti fel, aminek nincs alapja, a jogutódlás csak közjegyzői okiratba foglaltan lenne érvényes,
-4. az adatainak kiadása nem törvényes, a szerződésben erre nem szól felhatalmazás,
- 5. ez a Kft. sem adatvédelmi biztost nem tart , sem adatvédelmi szabályzata és oktatása nem megfelelő, és a szerződéskötéskor nem szerepelt a bank üzletszabályzatában, a "mindenkori" üzletszabályzat pedig nem vált a szerződés részévé,
ezért a Bankot sújtsa a felügyelet pénzbírsággal. Az is legyen benne a levélben, hogy jogi képviselője én vagyok a lenti elérhetőségen, és ha a sérelmezett telefon miatti bocsánatkérés és az adat törlés a Kft/Zrt-nél elmarad, akkor a jogi eljárásokat a bank és a Kft ellen is megindítjuk. Erről a követeléskezelőt is értesítse.

Tegyen büntető feljelentést zaklatás miatt, amennyiben felvette a beszélgetést.

Kérem, ilyen tartalmú fogyasztói panasszal éljen a Bank felé is egy példányban és egyben a Magyar nemzeti Bank felé.
Továbbá kérem, hogy szíveskedjen az országgyűlési képviselőjének a fentieket részletesen leírni, és személyes meghallgatásra időpontot kérni, mert a devizahiteles kérdés nincs megoldva. Hozza az ogy. képviselő tudomására, hogy jogi képviselőjével minden fórumon kifogásolni fogja a bankokat támogató törvényeket s kezdeményezzük a bírósági eljárások tisztességtelenségének megállapítását és emiatt strassburgi kártalanítási eljárást is kezdeményezünk, valamint a Kúria kollégium vezetője, Wellmann György személyes felelősségre vonását.

Ezen levelet is postán adja fel az országgyűlési képviselőjének.
A megindított bírósági eljárásban pedig szíveskedjen benyújtani egy kézzel írt levelet a bíróságnak, személyes beadással, a bírósági ügyszámra hivatkozással (vagy postán ajánlva feladni), hogy a Pp. 114. §-a alapján kifogással él a bíróság tisztességtelen eljárása miatt, mert
- a Kúria jogegységesítő tevékenység keretében olyan leiratokat ad ki, amelyekkel előre meghatározza, hogy az alsóbbfokú bíróságok hogyan értelmezzék a törvényt,
- jogegységi határozat elnevezés alatt kiadott kúriai utasításokkal korlátozzák a bírói függetlenséget a Kúria részéről, ezért a jelen ügyben a bíróság nem jár el független, pártatlan fórumként, ugyanis a bírósági gyakorlat nem volt különböző, amely jogegységi határozat kiadását tette volna szükségessé; Wellmann György önkényesen, változó számú és összetételű "jogegységi tanács" megalakításával saját, írásba foglalt ígérete végrehajtására használta fel a Kúriai bírákat,
- Wellmann György saját aláírásával megerősítette, hogy nem lesz több olan ítélet, amely az OTP Bankkal szemben megállapította, hogy a devizaösszeg hiányában nem jött létre a szerződés; ezzel megsértette a bírói függetlenség elvét, ugyanis egy legálisan be nem jegyzett banki szövetséggel bírói ítéletekről levelezett és írásbeli elköteleződést fejezett ki.

Ezen kívül a Gazdasági versenyhivatalhoz nyújtsa be a fogyasztók megtévesztése miatti panaszát, amiben írja le, hogy milyen megtévesztés volt, hogy a szerződés aláírás előtt csak forintban történt kalkuláció és szó sem volt devizáról. A gvh.hu oldalon letölthető egy formanyomtatvány, azon kell a panaszt benyújtani.

Kérem, tájékoztasson, mit intézett.


Első lépésként tisztában kell lenni azzal, hogy a jogszerű elszámolás szerint Ön mennyivel tartozik.
Ha ez elkészült, akkor következik az ügyvédi eljárás, devizahitel-szerződésekkel kapcsolatos képviselet bank előtt, banki megállapodások ügyintézése, elállási nyilatkozat és annak egyezségi úton történő elrendezése vagy per útján.

A drtothemese@hotmail.com e-mail címen jelentkezzen be.

Hitelfelvétel, befektetések, nyugdíj megtakarítások, (ne ugorjon bele szakvélemény nélkül a következő kölcsönbe, akcióba stb.)
jogszerű hitelkiváltási lehetőségek feltárása, 10 3 10 millió forintos állami támogatott kölcsön ügyintézése
Időpont egyeztetés: e-mail-ben vagy a 30/7314330 számon.

Befektetések, egyéni vállalkozói és nagyvállalati hitelek, nyugdíj megtakarítások, tanácsadói konzultáció, pénzügyi helyzet felmérése, vélemény pénzügyi helyzet megoldására
200 EUR

Swap ügyletek szerzôdéseinek tisztességtelensége hasonlóan a devizahitelek tisztességtelenségéhez, megtámadhatóak. Budacash elleni eljárásokat már 2 éve folyamatosan intézünk. Befektetésekkel kapcsolatos elvesztett pénz visszaszerzés sikerdíja 29%.


Devizahiteles kölcsönügyekben a közös fellépés szervezéséhez tanulmányok, elemzések készítését folyamatosan végezzük.

Vállalkozâsok devizahiteleinek elszámoltatása

Egyéni vállalkozók adózási bejelentése, könyvelés,

Ügyvédi eljárás menetéről, egyes szerződések peren kívüli megállapodással történő rendezéséről, munkadíjakról díjtáblázatot, tájékoztatást kérhet e-mailben.

Megtakarításai biztonságos elhelyezéséhez hazai és külföldi lehetõségekrôl konzultáció. Külföldi kölcsön 3%- os kamattal konzultáció.
Biztosítások nyugdíjmegtakarítások megfelelôségének vizsgálata, saját pénzügyi menedzselésben jogi tanácsadâs.

Banki online befektetések 15000 fontig.

Szakmai felelôsségbiztosítás

Szabályzatkészítés szerzôdések elôkészítése, banki egyezségek létrehozása

Német ügyvédi képviselet szervezése EU jogvitákban.

Bejelentkezés e-mail-en: drtothemese@hotmail.com
Konzultáció elôzetes bejelentkezés alapján csak a fenti elérhetőségen.
Külföldi bankok fogyasztókat károsító magatartása esetén külföldön is képviseljük.

A banki ügyintézésre vonatkozó kölcsön vagy swap szerződés keletkezett iratait teljes körűen beszerezzük. Ezek alapján egy jogi és befektetési szolgáltatói átvilágítás kezdődik. Eddigi eredményeink alapján legalább 75%-os esélyt látunk arra, hogy a bankári szerződések és a befektetési szabályok megsértése miatt a visszakövetelés eredményes lesz.

Az iratok átvételét követően konzultálunk Önnel, és a helyi privátbankári teendőket ellátó banki ügyintézővel egyezségi tárgyalást tartunk.
A 15 napon belül elkészült átvilágítás alapján a pénzügyi szolgáltató anyabankjával is tárgyalunk, külföldi felügyeleten is fogyasztói panasszal élünk, és az Európai Központi Bank előtt bejelentjük a jogsértéseket.

Eddig 3 ügyben strassburgi bíróság kártérítést ítélt meg.

A biztosítók, bankok gyakran jogos igényeket utasítanak vissza, több ezer olyan ügyfél lehet az országban, aki belenyugodott a biztosító vagy bank elutasító levelébe vagy a bank által indított végrehajtásba.
Az OTP Faktoringgal szemben megnyert perem bizonyítja, hogy fel kell venni a kesztyűt.
De nem mindegy hogyan.
Szakmai tapasztalat és tudás kell ahhoz, hogy az OTP-vel szemben pert nyerjünk. Ellenkező esetben ott a nagy veszteség.
Hívjon bizalommal!
Mindenképpen mutassa meg szakembernek a szerződését (jobb aláírás előtt, de így utóbb sem késő). Annak, aki eligazodik a szerződés apró betűs sorai között, és tudja, hogy a bankkal, biztosítóval szemben az egyszerű állampolgár akkor is védelembe részesülhet, ha a biztosító apró betűs sorokba vagy üzletszabályzatába rejtette a hátrányos kikötéseket, és Ön valójában nem is látta át, milyen konkrét kibúvókkal kötött szerződést a biztosító vagy követelésfelhajtó tényezőkkel terhelte meg Önt a bank.
Lényeges lehet egyes ügyleteknél a szerződéskötés körülménye, az ügynökkel való szerződés minden egyes eleme.


Ügyfél fogadás előzetes bejelentkezés esetén.

Kérem e-mail üzenetében írja le, milyen igénye van, és jelölje meg, hogy mikor tudna időt szakítani a személyes egyeztetésre.
A személyi és tárgyi körülményei teljes ismeretében tudunk magas színvonalú és teljes körű pénzügyi szolgáltatást nyújtani.
Adatait, információit a banktitokra vonatkozó szabályok szerint kezeljük!

Tisztelt Ügyfeleim!

Időpontra lehet bejelentkezni konzultációra a 30/7314330 számon.

A konzultáció helyszíne: V. ker. Aulich utca 4-6. I. em. 2.

Levélben a következő címre küldhet iratokat:1022 Budapest, Lórántffy utca 8.


Mindenkit nagyon kérek és felhívom a figyelmét hogy társas ügyvédi irodában dolgozom, de önállóan, külön, ezért ha engem választott konzultációra csak hozzám jöjjön, munkadíjat csak az én bankszámlámra utaljon
Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000019-95830005 vagy külön emailben általam megadott más bankszámlámra.

Kérdéseit felteheti a drtothemese@hotmail.com címen.


Devizahiteles tárgyalásokon is tudunk találkozni:

március 16.
9.00
Raiffeisen lakáshitel
Balassagyarmati Törvényszék fszt. 22. tárgyaló

március 16.
14.00
CIB lakáshitel
Kaposvári Törvényszék
116. tárgyaló

március 24.
10.30
Erste ingatlan kölcsön
Pesti Központi Kerületi Bíróság
V. ker. Markó 25. 379. tárgyaló

március 28.
10.30.
Budapest Bank lakáskölcsön
Tatabányai Törvényszék
fszt 4. tárgyaló


március 29.

8.30
OTP lakáskölcsön
Fővárosi Törvényszék
II. ker. Varsányi 40.
317. tárgyaló

március 31.
13.00
MKB lakáskölcsön
Fővárosi Törvényszék
II. ker. Varsányi 40.
317. tárgyaló

Támogatom az Állat és Ember Állatvédő Egyesületet.
Örökbefogadó kutyákról érdeklődni lehet:
http://állatésember.hu/allatok_akt.phpEz a honlap a Budapesti Ügyvédi Kamara által meghatározott szabályok szerint kerül fenntartásra.

Kamara címe: Budapest, V. ker. Szalay utca 7.
Kamarai feladatok

A Kamara az ügyvédek szolgálatában:

gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről
elősegíti kötelezettségeik teljesítését
szervezi szakmai továbbképzésüket.A Kamara az állampolgárok szolgálatában:

az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályokat alkot
véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben
dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat.
Üzenetküldés
Pertársakat keresek, mert a Cashline-nál lhelyezett befektetésemből 3 millió forint eltűnt a Budacash Zrt-hez történt átautalások során. keresem olyan személyek jelentkezését, akik szintén a Cashline állomány átruházása (látszólag megszűnése) folytán átk

E-mail címed:
Szöveg:

KépgalériaIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!